توضیح و بررسی مباحث منطق فازی
در یک فضای اقلیدسی، مجموعه محدب یا کوژ (Convex set) به مجموعهیی اطلاق می‌گردد که پاره خط راست واصل هر دو نقطه دلخواه درون آن، خود به طور کامل در داخل مجموعه باقی بماند.


مجموعه محدب.
مجموعه غیر محدب.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ساعت 0:54  توسط H.t  |